MÁME KOÁTKA:

narodila se nám koátka po těchto rodičích:
 

"H"
* 5. 12. 2017

SC Calvencade Cats Gentleman in Red JW, DSM

  IC Cioccolina Siakat
.
 Hermiona
siamská s červenými odznaky
 zadaná

Hannibal
siamský s černě žíhanými odznaky - seal tabby point
rezervovaný

Honey
orientální červeně tečkovaná
volná
    

Harry Charles
orientální červeně tečkovaný
volný
    

 
≈ MENU ≈